Diễn đn Diablo Việt Nam

Sn giao dịch Gamebank ---- Mua bn Key Diablo 3 ---- Mua bn Item / Gold ---- Mua bn Account

Trở lại   Diễn đn Diablo Việt Nam > Danh sch Thnh vin

heroz.us heroz.us đang ẩn

New Tristram - Moderator

Tin nhắn của khch

Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 8 của 8
 1. blackhell210
  03-01-2013 10:47 PM
  blackhell210
  Khin 1 : "Spirit" runeword (Tal+Thul+Ort+Amn) +2 to all skill, +25-35% Faster Cast Rate, +22 Vitality, +89-112 Mana, Cold Resist +35%, Lightning Resist +35%, Poison Resist +35%

  Anh em cho hỏi khing ny chế như thế no khi mnh c đủ (Tal+Thul+Ort+Amn) rồi. Spirit l g vậy? Thank Pro no chỉ gim nh
 2. choigitualua2013
  01-03-2013 11:22 AM
  choigitualua2013
  kiem dinh d?i con gái. B?n dã bi?t chua. Liên h? : 08534782473
 3. viecnheluongcaovn
  12-29-2012 09:37 AM
  viecnheluongcaovn
  Hôm nay mình gi?i thi?u các b?n site ki?m ti?n m?i. Tuy dã có ngu?i gi?i thi?u nhung chua ai bi?t cách ki?m ti?n t? nó B?n s? không tr? thành tri?u phú ngay khi b?n d?c xong nhung tôi d?m b?o v?i b?n n?u b?n làm vi?c siêng nang, ti?p th? tr?c tuy?n có th? du?c h?c và cung c?p cho b?n m?t h?ng s? ngu?n thu nh?p du.
  Dây là m?t Site c?a công ti SFI
 4. kiemomdinh2
 5. mart_tn_tn
  11-28-2012 11:58 AM
  mart_tn_tn
  Siêu th? tr?c tuy?n Tnmart.vn - Giá bán l? r? nhu bán buôn

  Lò vi sóng, lò nu?ng, máy s?y qu?n áo, máy l?c nu?c, b?p t?, b?p h?ng ngo?i
 6. rimixblack
  11-25-2012 10:19 AM
  rimixblack
  ai c liick download diablo 2 v1.09 cho em xin với
 7. heroz.us
  08-04-2012 12:41 PM
  heroz.us
  OK ng
 8. hongrang
  08-02-2012 09:13 PM
  hongrang
  da them ban ong vao addfriend 4rum

Về ti

 • Về heroz.us
  Location
  H Nội <3
  Occupation
  Student

Thống k

Tổng số bi
Tin nhắn của khch
Total Thanks
Thng tin chung
 • Hoạt động cuối: 02-09-2013 09:51 PM
 • Tham gia ngy: 05-27-2012
 • Giới thiệu tham gia: 1

Thng tin lin lạc

Tin nhắn tức th
Gửi tin nhắn tới heroz.us dng...
Trang ny
http://www.diablovn.net/diendan/member.php?u=495

Mi giờ GMT +8. By giờ l 10:02 PM.


Copyright ©2000 - 2018, Diễn đn Diablo Việt Nam