Diễn đn Diablo Việt Nam

Sn giao dịch Gamebank ---- Mua bn Key Diablo 3 ---- Mua bn Item / Gold ---- Mua bn Account

Trở lại   Diễn đn Diablo Việt Nam

Chuyn mục : CHARACTER CLASSES (DIABLO III - 2012) Tm trong chuyn mục
  Diễn đn Bi cuối Chủ đề Bi gửi
Barbarian l nhn vật c sức mạnh khủng khiếp nhất game. Sức mạnh của họ tập trung ở những tiếng tht lớn cng những đn tấn cng đơn lẻ mạnh mẽ.
Người gửi: u23vietnam
Hm nay 05:58 PM Tới bi cuối cng
48 318
Wizard l những php sư sử dụng php thuật... Cc đn tấn cng php thuật của họ v cng đẹp mắt v c sức cng ph khủng khiếp
Người gửi: u23vietnam
Hm nay 06:08 PM Tới bi cuối cng
44 386
Demon Hunter c khả năng thin bẩm trong việc săn bắn, m st, sử dụng cung nỏ, đặt bẫy... Đy l nhn vật c khả năng di chuyển linh hoạt, chủ yếu sử dụng st thương vật l v c tốc độ đnh cao
Người gửi: u23vietnam
Hm nay 06:02 PM Tới bi cuối cng
24 225
Monk l những bậc thầy về v cng, họ sử dụng cc đn thế đẹp mắt v v cng hiệu quả để triệt hạ đối phương
Người gửi: u23vietnam
Hm nay 06:03 PM Tới bi cuối cng
22 107
Witch Doctor l một thầy php - Witch Doctor sở hữu những đn tấn cng bằng ma thuật, gọi th v triệu hồi cc xc chết
Người gửi: u23vietnam
Hm nay 05:52 PM Tới bi cuối cng
22 72
Followers, hay cn gọi l bạn đồng hnh - Đy l những người m bạn sẽ gặp trn con đường chinh phục Diablo
Người gửi: u23vietnam
Hm nay 06:06 PM Tới bi cuối cng
17 45

C Bi Mới   C bi mới đăng
Chưa C Bi Mới   Chưa c bi mới
 
Chuyển đến

Mi giờ GMT +8. By giờ l 07:47 PM.


Copyright ©2000 - 2018, Diễn đn Diablo Việt Nam